24Seven-datter leverer til Propartner Defences videokonferansesystemer

Videokonferanse er i følge meldingen et betydelig marked som utgjør nærmere 10 milliarder kroner årlig og som er voksende. Dette markedet domineres i dag av Cisco (kjøpte Tandberg i 2009) og Polycom. Propartner Defence vil lansere sine terminaler på dette markedet i løpet av 2010. Propartner Defence vil kombinere sin erfaring med avansert forsvarselektronikk og sin arv som tideligere Tandberg fabrikk, samt Oyatel sin ekspertise på virtuell/IP basert kommunikasjon til å lage videoterminaler som vil være langt mer kostnadseffektive enn konkurrentene.

Oyatels teknologi vil i følge meldingen gjøre det enkelt og også invitere møtedeltagere som sitter på ordinære telefoner, mobiltelefoner eller SIP baserte telefoner. Bedriftene blir med dette ikke lenger avhengig av å ha alle deltakere innom store dedikerte videokonferanserom. Videokonferansesystemene til Propartner Defence blir automatisk en del av Oyatel sin Unified Comunication plattform med de tilleggsfunksjoner dette vil gi bedriftene.

Videokonferanseløsningen vil også integreres i 24SevenOffice Community for deling av kontaktinformasjon, filer osv.

– Vi kombinerer i dette prosjektet to ledende kompetansemiljøer og jeg er sikker på at sluttproduktet blir meget spennende. Videokonferanse er allerede et betydelig marked, som vi er svært fornøyd med å ta del i fremover. Dette markedet er også i sterk endring, og vi tror det er rom for nytenkning og innovasjon, sier daglig leder Fredrik Haare i Oyatel.

– Propartner Defence har lang erfaring med avansert elektronikkproduksjon og produktutvikling. Vi er meget tilfreds med at vi har fått med det innovative og cloud-orienterte IT miljøet rundt Oyatel/24SevenOffice som teknologileverandør i dette prosjektet. Vi ser at time to market blir kortet ned betydelig med å inkorporere Oyatel sin teknologi. Sier Adm. Dir. Hans Arne Flåto, Propartner Defence AS.

– Dette viser nok et område hvor den teknologien som er utviklet gjennom 24SevenOffice ASA og som nå kommer til syne gjennom vårt datterselskap gir konkurransemessige fortrinn for kunder som benytter seg av de teknologiske løsninger som vi kan tilby, sier administrerende direktør Stian Rustad. CTO Ståle Risa er tilfreds med at nok en målsetning for selskapets teknologiutvikling er nådd og endelig kan vise sin verdi i markedet til glede for kunder og aksjonærer.