Bjerkaas Næringspark, Asker.

Bjerkås Næringpark.

Parken er oppført i perioden fra 1940 til 1982. Bygningsmassen blir i dag i all hovedsak benyttet til lager/logistikkformål med tilhørende kontorfasiliteter av flere ulike leietakere innen ulike bransjer.

Planløsningene er effektive og hensiktsmessige og gir mulighet for utleie til både små og store leietagere. Byggene er på 1 til 2 etasjer over bakkenivå. Mange av lokalene har direkte innkjøring, brede porter og store takhøyder. Lokalene kan tilpasses leietakerens behov.

 

Eiendomssjef er Helge Nygaard

 

Les mer her:

https://bjerkaas-naeringspark.no/