Brynsengveien 2

Brynsengveien 2

Brynsengveien er en sidevei til Østensjøveien og ligger meget sentralt plassert. Brynsengveien 2 er et moderne kontorbygg. Bygget er lavt og trivelig, har et pent inngangsparti og et beplantet uteområde.

Kantine

Brynsengveien 2 er knyttet sammen med nabobygget som har adresse Østensjøveien 36. Leietagere i disse to byggene har sammen en trivelig og veldrevet kantine i byggets 1. etasje. Kantinen har plass til 150 personer. Kantinen har også tilbud om møteromsservering.

I den varme årstiden er det også noen bord ute. Kantinen er åpen mandag til fredag fra 10.30 – 13.00.

Konferanserommet BRYNSHØGDA

I tilknytning til kantinen finnes et konferanserom som kan leies på hel eller halvdagsbasis. Det er plass til følgende antall personer:

  • «kino» for 40 personer
  • «klasserom» for 28 personer
  • «U» for 17 personer