Nils Hansens vei 10

Nils Hansens vei 10

Nils Hansens vei 10 ligger sentralt nær Ring 3 ved Bryn stasjon.

Bygget er representativt, og har et lyst og trivelig inngangsparti. Det har 4 etasjer over bakken og 1 underetasje. Bygningen er utformet som en kvadrat med lysgård i sentrum. Lokalene har meget bra standard og gode lysforhold.

Bygget har ingen søyler eller bærende vegger innvendig, bortsett fra heiser og sjakter. Ytterveggene er plane slik at skillevegger kan plasseres fritt. Dette medfører at det kan innredes både cellekontorer, åpent landskap, eller møterom. Ved maksimal innredning i en etasje kan det bli opptil 69 arbeidsplasser i cellekontorer.

Parkering og lager

Underetasjen er avsatt til utleie av parkering, tekniske rom og arkiv/lager. I tillegg er det gode muligheter for å leie utendørs parkeringsplasser. Det er også et eget område med avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser ved bygningen.

Kantine

I 2. etasje finnes en lys, trivelig og veldrevet kantine.

Kantinen er åpen fra kl 11.00 til kl 13.00 mandag fredag. Kantinen betjener bare Nils Hansens vei 10, og har ca 80 sitteplasser.

Møterom Glasshuset

I tilknytning til kantinen finnes et møterom som kan benyttes av leietagere i bygget.