Sigurd Syrs gate 2 og 4

Sigurs Syrs gate 2 og 4

Sigurd Syrs gate 2 og 4 er to meget moderne og representative kontorbygg oppført i 1989 og 1992. Begge byggene har garasjeanlegg i kjelleren og er omgitt av et pent beplantet uteområde.

Bygningene har 2 etasjer som er innredet til kontor. Innvendige fremstår alle kontorareal som lyse, effektive og svært hyggelige lokaler i god standard. Oppdelingen av etasjene er fleksibel noe som gjør at man kan legge til rette for forskjellige størrelser på utleiearealer.

Parkering og lager

Underetasjen er avsatt til utleie av parkering for leietagere, tekniske rom og arkiv/lager. I tillegg er det 2 utendørs parkeringsplasser som kan leies. For øvrig finnes det noen parkeringsplasser i Sigurd Syrs gate og avgiftsparkering i nærheten.

Beliggenhet

Eiendommene ligger på Skøyen. Sigurd Syrsgate er en liten sidegate som går ned ved lyskrysset Drammensveien 112/Halvdan Svartes gate.

Sigurd Syrsgate er meget sentralt plassert med tanke på kommunikasjon:

Kommunikasjon

Kollektivt

Eiendommen ligger ca. 3 minutter gangavstand til Halvdan Svartes hvor trikken går svært ofte både mot Oslo sentrum og Skøyen som er et knutepunkt for både tog, busser samt Flytoget.

Se vår link til Trafikanten for nøyaktige ruter og avgangstider.

Bil

Byggets plassering i forhold til E18 gjør det meget enkelt og effektiv å benytte bil.