Intrum Justitia er sertifisert som miljøfyrtårn

– Det er sjelden å se kontorvirksomheter hvor alle hovedelementer i IKT-forskriftens §5 er så godt innarbeidet og dokumentert, sa ordfører Fabian Stang da han overrakte sertifikatet til Intrum Justitias ledelse.

Ordføreren poengterte dessuten at Intrum Justitias system for HMS-arbeid er særdeles veldokumentert, ligger lett tilgjengelig for alle på intranettet og er godt implementert.

– Intrum Justitia vil fremstå som en god representant for Miljøfyrtårn-stiftelsen, sa Stang.

Administrerende direktør Reidun Kornes understreker at sertifikatet er viktig for Intrum Justitia.

– Blant annet i forbindelse med mange anbudsinnbydelser er det et krav å ha dette sertifikatet. Vi er selvfølgelig dessuten glad for at vi også i alle andre sammenhenger kan vise at vi er et miljøbevisst selskap, sier hun.