NAF forberedt på storinnrykk til EU-kontroll

I følge NAF vil eierne av disse bilene få purring med varsel om avskilting fra februar og utover våren. De kommer i tillegg til de cirka 180 000 som skal ha EU-kontroll i februar og mars. Alle NAF Senterne er derfor forberedt på et storinnrykk de neste ukene og månedene. NAF mener at denne situasjonen har en klar sammenheng med at bileierne ikke lenger mottar varsling om EU-kontroll fra Statens vegvesen.

"Statens vegvesen har nå besluttet å utvide purrefristen fra én til to måneder i en overgangsfase. Det er positivt at fristen er utvidet, men vi spår at svært mange bileiere likevel får kort frist til å få bilen sin EU-godkjent. Særlig hvis bilen har mangler og må repareres før den kan godkjennes. Da kan påtrykket for å finne ledig kontrolltid bli knapp" skriver NAF.

Purrebrev

Det er cirka 180 000 biler som skal inn til EU-kontroll i februar og mars. I tillegg kommer de 60 000 bilene som får purrebrev.

"NAF tar ansvar i en situasjon som vi forventer kommer til å bli svært hektisk, og vi skal strekke oss langt for å dekke behovene som bilistene har. Alle våre NAF Sentre vil ha god beredskap med utvidet bemanning og åpningstid for å ta hånd om antall kontroller og for å holde ventetiden nede", skriver NAF.

Erfaringen fra EU-kontroller gjennomført av NAF, viser at en høy andel av bilene har feil på lys og bremseanlegg. Derfor er kontrollene viktige for trafikksikkerheten.

Gratis varslingstjeneste

NAF lanserte i november en gratis varslingstjeneste om EU-kontroll på sms og e-post. Alle kan benytte tjenesten og det ligger ingen forpliktelse i å benytte NAF som kontrollorgan. Per i dag er drøyt 59 000 kjøretøy registrert i varslingstjenesten.

Det er bileiernes ansvar å sørge for at EU-kontrollen blir gjennomført til riktig tid, men samtidig vet vi at mange synes det er vanskelig å holde seg orientert om når bilen skal kontrolleres. At hele 59 000 på så kort tid har registrert sin bil i vår varslingstjeneste, viser at mange bileiere føler et behov for å motta varsel i god tid før kontroll.