Nyheter om Bryn-Helsfyr og våre leietagere

Vegvesenet legger opp til

I følge Statens vegvesen, som blant annet har kontorer i Brynsengfaret 6a på Bryn-Helsfyr i Oslo, har vegdirektøren nå stadfestet vegvesenets handlingsprogram for 2010-2013, som er etatens konkrete gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan for riksvegnettet og dets 18 ferjestrekninger.

Kollektivmillioner på bok

I følge en melding på Statens Vegvesens web-sider har kommuner og fylkeskommuner de to siste årene fått over hundre millioner kroner i tilskudd fra departementet til tiltak som skal gjøre det enklere å reise kollektivt. Fortsatt står mange millioner ubrukt