Om Bryn Eiendom

Bryn Eiendom AS etablerte seg på Bryn i 1969 og er i dag største utleier i dette område av Oslo. Motiverte og serviceinnstilte medarbeidere arbeider tett sammen om et hovedmål: Å ivareta leietagernes interesser.

Utover vår store eiendomsmasse på Bryn eier og drifter vi også Kristian August gate 3 (nær Oslo Tinghus), de to øverste etasjene i Inkognitogaten 35, Sigurd Syrs gate 2 og 4 på Skøyen.

I tillegg eier og forvalter vi Hydroparken på Notodden, Bjerkås næringspark i Asker og Nordbyen Utvikling på Rommen.

En rekke av våre leietagere har kunnet utvikle sin virksomhet i våre lokaler. Etter hvert som behovene endres har vi kunnet tilby nye løsninger. Dette skyldes vår store og varierte eiendomsmasse på Bryn, noe som gir mange muligheter, samt at vi stadig planlegger og utvikler eksisterende og nye eiendommer i området.

Eiendommene inneholder kontorlokaler, kombinasjonslokaler, lagerlokaler, i tillegg til auditorium, møterom, kantiner og treningssenter. Vi sikrer våre leietagere gode parkeringsmuligheter både ute og inne. Bryn Eiendom AS forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendommene med en egen teknisk avdeling som sørger for at eiendommene opprettholder jevn høy kvalitet.

Egne driftsteknikere utfører vaktmester- og vedlikeholdstjenester. Avdelingen bestreber seg på å yte service som sikrer våre leietagere et godt miljø på arbeidsstedet samtidig som fellesøkonomien holdes på et akseptabelt nivå.

Blad